0

Vị trí tuyển dụng

Tuyển Dụng Nhân Viên Sale Bán Hàng Thiết Bị Y Tế
Mức lương: 8 - 10 triệu | 1 Đào Trinh Nhất, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30-10-2021
30-10-2021
Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Thiết Bị Y Tế
Mức lương: 8 - 10 triệu | 1 Đào Trinh Nhất, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30-09-2021
30-09-2021