Ngày 29/8/2021 Thiết Bị Y Tế Minh Hiệp giao lô hàng máy tạo oxy cho các khách hàng đã hẹn. Các máy đều được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, chất lượng. Bảo hành chính hãng từ 12 – 24 tháng. Cam kết đảm bảo chất lượng 100 % .

Hình ảnh lô hàng ngày 29/8/2021 :

 

Z2718956853033 8a8af84aef1ff1b89c98f61625322914

Z2718957338998 22bd86c063683b9c65ee73318209bf94

Z2718957866644 176b2b7d05aa0395643824e96b227608

Z2718957987634 72f8124be0e9e13a6706feb91f21c016

Z2718958034743 2952eb83c8febd9c189a9832b9387be1