Chào mừng quý độc giả đã ghé thăm website của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp. Chúng tôi mong rằng, trước khi truy cập và sử dụng những tiện ích có trong trang web thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH SX TM Minh Hiệp, bạn đọc sẽ dành ra một phần thời gian để đọc, tìm hiểu, cũng như nghiên cứu về các điều khoản thỏa thuận pháp lý giữa chúng tôi và bạn. Tất cả các hạng mục thỏa thuận sẽ được đơn vị chúng tôi nêu ra một cách đầy đủ, chi tiết và rõ ràng trong nội dung điều khoản sử dụng dưới đây.

Quy Dinh Su Dung 1
Quy định sử dụng website điện tử của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp.

Việc khách hàng truy cập vào website https://thietbiyteminhhiep.com/ và sử dụng các chức năng, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những điều khoản mà đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp đưa ra. Khi bạn tiếp tục thực hiện các công việc như duyệt nội dung, xem tin tức, hình ảnh, đặt hàng,… tức là bạn đã đọc, hiểu rõ và nhất trí với những quy định của chúng tôi. Đồng thời, khi đã nắm rõ quy tắc, bạn cần tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các chính sách của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp. Nếu không đồng ý với những điều khoản sử dụng của trang thương mại điện tử này, bạn đọc xin vui lòng ngừng truy cập và thoát ra khỏi trang web.

Mọi nội dung thông tin, bài viết, hình ảnh đều được chúng tôi kiểm duyệt một cách kỹ lưỡng trước khi được đăng tải lên website. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng thông tin được cung cấp. Cũng như tuân thủ các chính sách và quy định của pháp luật nhà nước. Do đó, người dùng tin có thể yên tâm sử dụng, tham khảo dữ liệu trong một môi trường thông tin lành mạnh, an toàn.

1. Quy định chung

Khi truy cập vào website https://thietbiyteminhhiep.com/ và sử dụng các chức năng, dịch vụ có trong trang web, tức là bạn đã đồng ý với những quy định về chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của chúng tôi. Do đó, trong quá trình sử dụng, bạn cần tuân theo những quy tác mà đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp đề ra một cách nghiêm túc.

Quy Dinh Su Dung 2
Đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp đưa ra những chính sách và quy định chung khi sử dụng website.

Khi thiết lập chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng, chúng tôi dùng các thuật ngữ như: “Bạn”, “Độc giả”, “Người dùng tin”, “Khách hàng”,… để gọi chung cho những chủ thể đang sử dụng các tiện ích có trong trang web của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp.

Những hạng mục điều khoản mà chúng tôi đề ra đều dựa trên cơ sở pháp lý. Đảm bảo tuân theo những chủ trương, chính sách của nhà nước và pháp luật hiện hành. Đồng thời, các điều khoản thỏa thuận mà đơn vị đề xuất cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng. Do vậy, khi truy cập vào trang web của Thiết bị y tế Minh Hiệp, bạn có trách nhiệm thực hiện chính sách một cách nghiêm túc, tuân thủ.

2. Quy định sử dụng

Bằng việc truy cập vào website của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và hiểu những thoải thuận giữa chúng tôi và bạn. Nếu bạn chấp thuận và tiếp tục sử dụng các chức năng, dịch vụ có trong trang web, bạn cần tuân thủ những điều khoản mà chúng tôi đưa ra. Cụ thể, đó là:

  • Nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
  • Không vi phạm các chế tài, chính sách và chế độ của nhà nước.
  • Thực hiện theo những điều kiện, hạng mục có trong chính sách bảo mật và điều khản sử dụng của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp.
  • Tuân thủ hợp đồng thương mại, giao dịch (nếu có).
  • Nếu xảy ra trường hợp tranh chấp, đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp cùng khách hàng tiến hành giải quyết dựa trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận và có lợi cho cả 2 bên.

3. Quy định về quyền và trách nhiệm của người dùng tin

Khi không có tài khoản thành viên hoặc chưa đăng ký, chúng tôi chỉ có phép người dùng tin đọc và xem tin tức thông tin có sẵn trong các bài viết. Đồng thời, ở những hạng mục bị giới hạn, bạn sẽ không được phép truy cập và sử dụng. Nếu muốn tiếp tiếp tục sử dụng, bạn cần đăng ký tài khoản thành viên với đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp.

Với những chủ thể đã có tài khoản, chúng tôi không chỉ cho phép bạn xem và đọc bài viết. Mà bạn còn được cấp quyền sử dụng thông tin. Cụ thể như: sao chép, in ấn, tải tài liệu, chuyển tiếp,… Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba đã có tài khoản. Nếu người được cha sẻ chưa có tài khoản thì họ phải đăng ký/tạo tài khoản thành viên thì mới có thể truy cập.

Quy định về quyền và trách nhiệm của người dùng tin/khách hàng.

Tất cả những thông tin, dịch vụ tiện ích của chúng tôi được sử dụng với mục đích tham khảo. Phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường, học hỏi và chỉ sử dụng cho cá nhân. Chúng tôi không cho phép khách hàng sử dụng chất xám của các thành viên thuộc công ty TNHH SX TM Minh Hiệp với mục đích thương mại. Những hành vi cố ý vi phạm, mua bán thông tin sẽ bị chúng tôi xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó, bạn cần lưu ý và thận trọng hơn trong quá trình sử dụng.

Những trường hợp sao chép, in ấn, tải tài liệu, chuyển tiếp,…với mục đích phi thương mại, bạn cần trích dẫn nguồn của chúng tôi. Điều này nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật về chính sách bản quyền.

Khi sử dụng các dịch vụ tiện ích, chức năng có trong trang web, người dùng tin không được phép chỉnh lý hoặc thay đổi các thông tin, giao diện của chúng tôi. Đồng thời, bạn cũng không được làm ảnh hưởng hay tác động đến những chủ tài khoản khác. Bên cạnh đó, chúng tôi nghiêm cấm tất cả các hành vi, hình thức cố ý can thiệp vào hoạt động quản lý của website https://thietbiyteminhhiep.com/ thuộc quyền sở hữu của đơn vị thiết bị y tế Minh Hiệp. Nếu bạn cố ý vi phạm và để xảy ra các tổn thất, thiệt hại thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ở các hạng mục bị giới hạn truy cập, nếu người dùng tin có tình dùng những phương thức không chính đáng để sử dụng và can thiệp, làm phát sinh chi phí thì bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi và cả đối tác sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả những tổn hại mà bạn đã gây ra. Nếu không đồng ý với điều khoản này, bạn đọc vui lòng ngừng truy cập và thoát ra khỏi trang web.

4. Quy định về quyền và trách nhiệm của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp

Đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp có quyền thay đổi, chỉnh sửa các thông tin có trong bài viết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được phép thêm/xóa nội dung. Cập nhật các tính năng mới và dịch vụ có trong trang web. Việc chỉnh lý một phần hoặc toàn bộ website sẽ được chúng tôi thực hiện mà không cần thông báo trước đến khách hàng/bạn đọc.

Chúng tôi được phép sử dụng các biện pháp can thiệp bằng pháp luật với các hành vi cố ý phá hoại, sửa đổi nội dụng thông tin một cách trái phép. Đồng thời, những đối tượng tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng, cũng như sử dụng các dịch vụ, chức năng có website của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp với mục đích thương mại cũng sẽ bị xử lý theo quy định.

Khi truy cập vào website của đơn vị, khách hàng sẽ nhận được thông tin thông qua đường truyền Internet và phương tiện/thiết bị điện tử thuộc quyền sở hữu của cá nhân. Nên đơn vị chúng tôi không thể kiểm soát được tốc độ đường truyền, cũng như khả năng hiển thị. Do đó, các vấn đề phát sinh như truyền tải chậm trễ, gián đoạn hoặc thất bại thì đơn vị chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Quyền và trách nhiệm của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp được quy định đầy đủ và rõ ràng.

Các thông tin cá nhân của độc giả (được cung cấp một cách tự nguyện thông qua hình thức đăng ký tài khoản thành viên), như: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, ý kiến đóng góp, phản hồi,… sẽ được chúng tôi sử dụng trong nội bộ công ty hoặc đối tác. Bên cạnh đó, việc dùng dữ liệu của khách hàng chỉ nhằm mục đích nâng cấp, phát triển các dịch vụ, sản phẩm và tính năng của website. Điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến quyền lợi, cũng như quyền riêng tư, bảo mật của khách hàng. Mà còn góp phần giúp bạn có những trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng website của đơn vị.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng một cách an toàn với những công nghệ bảo vệ dữ liệu tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay. Ngoại trừ trường hợp khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp với văn bản pháp lý rõ ràng. Trong tình huống này, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của đối tượng khách hàng vi phạm pháp luật với mục đích hỗ trợ quá trình điều tra. Bên cạnh đó, khi được các cơ quan hành pháp, toàn án, viện kiểm sát, công an yêu cầu phối hợp, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin mà không cần thông báo trước với khách hàng.

Khi muốn gửi đóng góp, phản hồi ý kiến về đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc gửi thông tin vào hòm thư điện tử email. Chúng tôi chỉ chấp nhận những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Những thông tin, tài liệu được bạn đọc gửi đến với mục đích công kích, phê phán hoặc không có nội dung, ý nghĩa sẽ bị chúng tôi xóa khỏi hệ thống dữ liệu. Đồng thời, đơn vị của chúng tôi cũng có quyền từ chối trả lời những thông tin, câu hỏi của khách hàng mà không cần phản hồi lý do.

Khi xây dựng trang web, đội ngũ nhân viên của chúng tôi có nghĩa vụ tạo nên một môi trường tìm kiếm thông tin lành mạnh, an toàn cho khách hàng. Chính vì thế, những nội dung được sử dụng sẽ được kiểm duyệt một cách cẩn thận, kỹ lưỡng trước khi được đăng tải. Đảm bảo mang đến những thông tin, dữ liệu có giá trị đến với người dùng tin.

5. Quy định về chính sách bản quyền thương hiệu

Tất cả các hạng mục như: bài biết, giao diện, hình ảnh, thiết kế độ họa, video, nội dung thông tin đăng tải,… có trong website https://thietbiyteminhhiep.com/ đều thuộc quyền sở hữu của Thiết bị y tế Minh Hiệp hoặc đơn vị thứ ba được cấp phép, ủy quyền bởi chúng tôi.

Bên cạnh đó, các sản phẩm, dịch vụ, nhãn hiệu, logo công ty,… thuộc bản quyền thương hiệu của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp sẽ được pháp luật bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Do đó, nếu bạn đọc cố ý vi phạm như hành vi: sao chép, in ấn, sử dụng thông tin của chúng tôi khi chưa được phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, các hành động như: trích dẫn, sửa đổi, xuất bản, phân phối,… nội dung thông tin của chúng tôi với mục đích thương mại mà chưa được sự đồng ý, chấp thuận sẽ bị xem là xâm phạm đến chính sách quyền sử dụng của đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp. Dưới bất kỳ thức thức xâm phạm nào thì bạn cũng sẽ bị chấm dứt việc truy cập và sử dụng website. Không những thế, nếu xảy ra tổn thất, thiệt hại, bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, cũng như bồi thường (nếu có).

6. Quy định về thay đổi điều khoản sử dụng

Đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp được quyền truy cập và sửa đổi những thông tin có trên website mà không cần phải báo trước với khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Những chỉnh sửa của chúng tôi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải, cập nhật.

Đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp được quyền truy cập và sửa đổi những thông tin có trên website mà không cần phải báo trước với khách hàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có quyền thay đổi một phần hoặc tất các hạng mục có trong điều khoản này. Bởi tùy vào từng thời điểm, cũng như theo quy định chính sách pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam, chúng tôi được phép chỉnh lý điều khoản sử dụng sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể. Chính vì lẽ đó, khách hàng nên thường xuyên truy cập trang web để có thể cập nhật thông tin thay đổi một cách kịp thời, nhanh chóng.

Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng những tính năng, dịch vụ của website https://thietbiyteminhhiep.com/, tức có nghĩa là bạn đã đồng ý với thay đổi trong điều khoản sử dụng của chúng tôi. Do đó, trong quá trình sử dụng, bạn cần tuân thủ những quy tắc mà chúng tôi đề ra một cách nghiêm túc, chuẩn chỉnh.

7. Điều khoản chung

Các điều khoản mà chúng tôi đề ra đều dựa trên cơ sở pháp lý của nhà nước Việt Nam. Do đó, những điều khoản này đều có thể bị điều chỉnh hoặc vô hiệu hóa theo quyết định của pháp luật, toàn án hoặc các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, những hạng mục liên quan còn lại cũng có thể phải sửa đổi theo sao cho phù hợp. Hoặc không cần phải thay đổi nếu quy định luật pháp hiện hành không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của nó.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc/khách hàng đóng góp ý kiến, phản hồi về nội dung thông tin mà chúng tôi đăng tải. Để từ đó, đơn vị thiết bị y tế  Minh Hiệp cải thiện những tính năng có trong trang web. Giúp bạn có những trải nghiệm tốt hơn khi lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Bên cạnh đó, nếu bạn phát hiện ra các hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu xâm phạm quyền bản quyền thì hãy liên hệ và thông báo với đơn vị Thiết bị y tế Minh Hiệp để có hướng giải quyết phù hợp, nhanh chóng và kịp thời.

8. Liên hệ

Trong trường hợp khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến Điều khoản sử dụng, có thể liên hệ với chúng tôi qua emai: thietbiyteminhhiep@gmail.com hoặc số điện thoại 0909.08 6.365. Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp một cách cụ thể, nhanh chóng với đầy đủ những thông tin cần thiết cho khách hàng.

Tất cả những hạng mục điều khoản trên đây tạo thành một hệ thống quy định sử dụng giữa Thiết bị y tế Minh Hiệp với khách hàng/bạn đọc. Đồng thời, bạn nên thường xuyên truy cập trang web https://thietbiyteminhhiep.com/ để có thể nắm bắt thông tin sửa đổi một cách kịp thời. Từ đó, tránh khỏi những vi phạm ràng buộc giữa chúng tôi và bạn. Đảm bảo quyền lợi của bạn đọc, cũng như khách hàng được phát huy một cách tốt nhất.

Thiết bị y tế Minh Hiệp

  • Địa chỉ: 1A Đào Trinh Nhất, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline0909.08 6.365
  • Emailthietbiyteminhhiep@gmail.com
  • Websitethietbiyteminhhiep.com